Korsordslexikon för korsordslösare !Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

får kanske en kille i kille - Korsord Hjälp


Vad betyder ge

göra

1. överföra (något) till (någon annans förfogande eller ägo, som regel utan förväntad motprestation), dela med sig
Han köpte en blomma och gav till sin vän. Ge mig nycklarna så kan jag öppna dörren för dig! Gav du hästen och korna hö i morse? Vanliga konstruktioner: ge något till någon, ge någon något Besläktade ord: givare, givarinna, gåva Jämför: anslå, avlämna, begåva med, bekläda med, bereda (någon) tillfälle (att), beskära, bevilja, donera, förläna, förse med, förunna, förära, ge allmosor, låta någon få, lämna, lämna ifrån sig, lämna över, mata med, räcka, servera, skjuta till, skänka (bort), sticka till (någon), tilldela, tillhandahålla, unna, utdela, utrusta med, vara hjälpsam mot, visa sin generositet, ösa över, överlämna, överräcka Fraser: ge till skänks Hyponymer: offra


2. lämna som betalning/ersättning (för något); avstå från
Hur mycket fick du ge för de spåntade bräderna? Så klart vi gav henne betalt för jobbet! Jag skulle ge mycket för att slippa allt oväsen. Alla dessa så kallade konstverk runt om stan ger jag inte mycket för. Vanliga konstruktioner: ge någon något för något Jämför: betala, erlägga, gottgöra, offra


3. åstadkomma/lämna som resultat, göra att (något) uppnås
Dansen har gett oss mycket glädje. Jackan impregnerades för att kunna ge ett bättre skydd mot väta. Utbildningen gav henne en god grund för arbetslivet. Vår investering gav en god avkastning i form av bättre miljö och sköna slantar. Bilen vi köpte på verkstan gav oss mest bekymmer. Accenten gav ordet en helt annan betydelse. Jämför: alstra, avkasta, bereda, bidra till, bjuda, bringa, bära frukt, bära i sitt sköte, erbjuda, frambringa, föranleda, förorsaka, förskaffa, ge i avkastning, inbringa, inge, kasta skugga, leverera, medföra, producera, rendera, resultera i, skaffa, skapa, tillföra, vara rentabel, vara räntebärande, vålla, väcka, åstadkomma


4. (kortspel) dela ut kort till spelarna, vanligen vid spelets början
Är det Stina som ger denna gång? Besläktade ord: giv


5. (reflexivt: ge sig) sluta upp med något, ge upp en tanke eller ett beteende
Nu får du väl ändå ta och ge dig. Han ringer mig konstant, jag hoppas att han ger sig snart. Du vinner, jag ger mig.
Korsordshjälp & korsordslexikon