Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 68 synonymer till akt öde

Synonymer till öde
Vad betyder öde

Adjektiv

1. enslig, övergiven; obebodd
Vi gjorde ett strandhugg på en öde ö. Besläktade ord: ödslig Jämför: folktom, obebyggd, obrukad, ödslig


Substantiv

2. (andlighet) händelser i livet man inte råder över och därför inte kan förutse eller påverka; olycklig händelse; slutlig undergång; (i bestämd form) en okänd makt som man tror styr allt som sker
Du kan inte fly ditt öde! Jag tror inte på ödet. Det är mitt öde att aldrig lyckas hitta den rätta. Kan man göra annat än finna sig i ödet? Ödet räddade dem från döden. Ödet ville att de åter skulle ses. Jämför: ananke, fortuna, försyn, förutbestämmelse, kismet, levnadslott, levnadsöde, lott, predestination, skickelse, slump, tillfälligheternas spel, ödesmakt Fraser: det var ett öde att ..., ett öde värre än döden, finna sig i sitt öde, förena sina öden, genom ett ödets nyck, lämna någon åt sitt öde, lämna något åt sitt öde, olika falla ödets lotter, utmana ödet, vara värd ett bättre öde, ödets ironiEn synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.