Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 20 synonymer till akt ankare

Synonymer till ankare
Vad betyder ankare

Substantiv

1. (sjöfart) lämpligt format tungt föremål som kan släppas ner till bottnen, med långt rep eller kedja fastsatt i båt eller fartyg, avsett att hindra farkosten att driva iväg

2. (bildligt) viktig person med tonvikt på pålitlig och trovärdig, som i nyhetsankare

3. en liten tunna av standardiserad storlek som i äldre tider använd även som rymdmått för våta varor, cirka 39 liter

4. (data) fästpunkt eller referens för en pekare

5. del av mekanism i ett urverk, (ankarverk)

6. i en elmotor den roterande delen (rotor), den rörliga delen av en relä

7. (byggnadsteknik) anordning för att hålla ihop olika byggnadsdelar [1]


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.