Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 63 synonymer till akt arbete

Synonymer till arbete

Vad betyder arbete

Substantiv

1. (fysik) en fysikalisk storhet som ofta mäts i SI-enheten joule; förbrukad energi, produkt av kraft och sträcka

2. sysselsättning som kräver ansträngning och medför förväntan om resultat
Besläktade ord: arbeta, arbetare, arbeterska, arbetsform, arbetsfri, arbetsfrihet, arbetsför, arbetsförhet, arbetslös, arbetslöshet, arbetsam, arbetsamhet, arvode


3. konstnärligt verk


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.