Lexikon för svenska synonymer!




Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 5 synonymer till akt bondpermission

Synonymer till bondpermission





Vad betyder bondpermission

Substantiv

1. olovlig frånvaro från militärtjänstgöring
Besläktade ord: bondpermis / bonnpermis (vardagligt)



Liknande Ord

alibi, alienation, bortovaro, desertion, evasion, fanflykt, flykt, frånvaro, frånvaro utan giltigt förfall , in absentia , in contumaciam , inte närvarande , rymning, skolsjuka, uteblivelse

En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.