Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 50 synonymer till akt bud

Synonymer till bud

Vad betyder bud

Substantiv

1. (religion) moralisk befallning given av andlig högre makt

2. budskap; mängd viktig information som skall nå en annan person
Jämför: förebud, förkunnelse, bebådelse


3. sändebud; person som överbringar meddelande eller försändelse

4. erbjudande på exempelvis auktion eller finansmarknad

5. (kortspel) åtagande att klara visst antal stick i kortspel


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.