Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 6 synonymer till akt ellips

Synonymer till ellips

Vad betyder ellips

Substantiv

1. (geometri, matematik) plan figur som i ett ortogonalt koordinatsystem ges av en ekvation på formen
En cirkel är ett specialfall av en ellips.


2. (lingvistik) utelämning av underförstått ord eller underförstådd fras, exempelvis för att undvika upprepning
Han är glad och hon är ledsen blir genom ellips Han är glad och hon ledsen.


3. (typografi) tecknet … som används bl.a. vid utelämning eller för att ange avbruten mening


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.