Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 5 synonymer till akt fördenskull

Synonymer till fördenskull

Vad betyder fördenskull

Adverb

1. stavningsvariant av för den skull


Liknande Ord

alltså, annars, därför, , egentligen, eljest, ergo, följaktligen, för den skull , härigenom, i enlighet härmed , således, sålunda, till följd därav , under sådana förhållanden

En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.