Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 24 synonymer till akt förmån

Synonymer till förmån

Vad betyder förmån

Substantiv

1. fördelaktig rättighet eller privilegium som någon särskild kan nyttja; ekonomisk vinning som kan utnyttjas vid upprepade tillfällen (t.ex. löneförmån) eller tillfälligt (t.ex. rabattförmån)
Jag har förmånen att gå in på Gröna Lund gratis, eftersom jag arbetar där.


2. tur eller lycka att kunna åtnjuta en angenäm upplevelse eller levnadsförhållanden; (ofta i artighetsfraser)
Vanliga konstruktioner: ha förmånen att, det är en förmån att Jag har länge haft förmånen att ha Kalle som en mycket tillitsfull vän.


3. (allmännare) fördel, gagn, nytta
Vanliga konstruktioner: till förmån för ngn/ngt, till ngns förmån The Coca-Cola Company har i många år retat sig på att försäljningen av Coca-Cola går ner i Sverige vid jul till förmån för julmusten,En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.