Lexikon för svenska synonymer!




Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 56 synonymer till akt from

Synonymer till from





Vad betyder from

Adjektiv

1. som har eller uttrycker vördnad inför en gudom
Kyrkoherden är en mycket from man. Besläktade ord: fromhet, fromleri, fromsint Fraser: from som ett lamm


2. (överfört) välmenande men utan utsikt att bli uppfylld
An så länge var det en from förhoppning om att efterfrågan skulle öka i regionen. Kan det vara en from önskan om att framstå som yngre än vad man verkligen är?



En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.