Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 62 synonymer till akt fullständig

Synonymer till fullständig

Vad betyder fullständig

Adjektiv

1. som innehåller allt som finns eller är önskvärt, och inte saknar något
Jag har en fullständig samling av filmerna i serien. Hon tycktes ha en fullständig minnesbild av händelserna.


2. i (mycket) hög grad, (ofta närapå) så hög som möjlig
Produkten föreföll vara fullständigt slut.


3. (matematik, om ett metriskt rum) som har egenskapen att varje Cauchyföljd är konvergent


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.