Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 4 synonymer till akt innehållsförteckning

Synonymer till innehållsförteckning
Vad betyder innehållsförteckning

Substantiv

1. tabell, vanligen i början av en bok eller annat dokument, som anger vad texten eller dokumentet innehåller; vanligen anges avsnitts- eller kapitelrubrikerna i en ordnad lista med sidnumren angivna
Boken hade en innehållsförteckning på hela sju sidor.


2. uppräkning av ingredienserna på en matförpackning


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.