Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 20 synonymer till akt justering

Synonymer till justering

Vad betyder justering

Substantiv

1. (mindre) ändring

2. fastställande av ett protokolls riktighet och giltighet
Justeringen skedde genom att den valde justeringsmannen satte sin namnteckning på protokollet.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.