Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 65 synonymer till akt klen

Synonymer till klen
Vad betyder klen

Adjektiv

1. svag, vek och kraftlös
1727: Den swänska wårdande fåra-herdens trogne wäg-wisare til en god fåra-skiötzel, jemte et bihang om potatoes eller jord-päron, samt alm- wild- apal- och eke-träns planterande., Jonas Alströmer: Så gagnelige som Fåren äro, så klene och veklige äro de ock, i ty de lätteligen i hvarjehanda siukdomar råka kunna.


2. tunn, mager och skör

3. ynklig och liten


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.