Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 37 synonymer till akt koncentrera

Synonymer till koncentrera
Vad betyder koncentrera

Verb

1. (reflexivt: koncentrera sig) försöka att enbart (intensivt) tänka på något, vanligtvis den aktuella arbetsuppgiften, i syfte att optimera resultatet av arbetet
Koncentrera er på tentan. Jag hade svårt att koncentrera mig på arbetet. Vanliga konstruktioner: koncentrera sig på något


2. (reflexivt: koncentrera sig) under en längre period försöka att främst tänka på och arbeta med en viss aktivitet
Under nästa läsperiod bör ni framförallt koncentrera er på matematiken. Vanliga konstruktioner: koncentrera sig på något


3. (kemi, allmänt, transitivt) öka koncentrationen; göra tätare; fokusera
Jag vill koncentrera polisens arbete till byn på grund av vad som skett. Vanliga konstruktioner: koncentrera /något/ till /något/En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.