Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 32 synonymer till akt kvinna

Synonymer till kvinna

Vad betyder kvinna

Substantiv

1. (ofta vuxen) människa av kvinnligt kön
I vår styrelse sitter det lika många kvinnor som män. 1897: Betraktelser för hwar dag i året, Carl Olof Rosenius: Först omtalas, huru Gud skapade qwinnan af ett refben af mannen, ... 1909: Kvinnorörelsen, Ellen Key: Hela den värld, i hvilken mannen fick sin bildning, vann sina segrar, led sina nederlag, var fordom för kvinnorna ett terra incognita: de ha nu mist den blinda vördnad eller blinda fientlighet, hvarmed de tidigare betraktade männens verksamhet. Varianter: qvinna (ålderdomligt)En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.