Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 4 synonymer till akt legio

Synonymer till legio

Vad betyder legio

Adjektiv

1. av mycket stort antal (ofta om icke önskvärda saker)
Hittills har det gått bra med heltidsrekryteringarna, men frågetecknen är legio. Cyklande sommargäster är legio - den platta ön är ett eldorado för cykelentusiaster. Exemplen är legio på insatserna från denna parlamentariska arbetshäst.


2. vanligt förekommande (ofta med bibetydelsen "legitim" eller "legitimerad")
Det har blivit legio att detta varit ett rättmätigt sätt att tjäna pengar. Dock härligt att vara tillbaka i en stad där det är legio att gå mot rött om det inte kommer några bilar. Användning: Betydelsen är inte entydig. Den har fått viss spridning men inte allmänt. [1] Det finns åsikter att det inte är ett språkbruk som bör användas i standardsvenskan. [2]En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.