Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 64 synonymer till akt linje

Synonymer till linje

Vad betyder linje

Substantiv

1. (rakt) streck
Skulle du vilja rita en linje på det här pappret?


2. (matematik) ett oändligt långt perfekt rakt streck; kurva som kan parametriseras med en vektorvärd funktion (vanligen som ger kartesiska koordinater) av en variabel sådan att andraderivatan är noll; en rät linje; "en kurva som inte böjer sig"
Föreställ dig linjen . Linjerna y = 2x och 2y = 3x + 1 skär varandra precis en gång. Se även: stråle, sträcka


3. rät rad, rakt led
Stå i linje!


4. (schack) en vertikal rad med rutor ("fält") på schackbrädet, från den ene spelarens sida av brädet till motståndarens; på motsvarande vis kallas de horisontellt ordnade rutorna för rader
Efter den långa rockaden dominerade svarts torn längs d-linjen.


5. (utbildningsväsende) specifik utbildning eller utbildningsprogram på lärosäte, så som en gymnasielinje, högskolelinje eller folkhögskolelinje

6. (kollektivtrafik) en (oftast inte rak) sträcka som (regelbundet) trafikeras av ett fordon (oftast kollektivtrafik)

7. produktionslinje

8. ett gammalt svenskt längdmått
Före 1855 var en linje 1/12 av en verktum; därefter definierades det som 1/10 av en decimaltum.


9. princip eller filosofi som följs i en debatt eller en förhandling
Den svenska linjen är att stödja denna FN-resolution.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.