Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 8 synonymer till akt luta åt

Synonymer till luta åt

Liknande Ord

angå, avse, betyda, gå i riktning mot , gå ut på , ha benägenhet för , ha en viss tendens , handla om , leda, syfta till , tendera, utvecklas i riktning mot , visa ansatser till , åsyfta

En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.