Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 10 synonymer till akt mandom

Synonymer till mandom

Vad betyder mandom

Substantiv

1. könsmogen ålder uppnådd av ung man, manbarhet
Jämför: mannaålder


2. manlighet; egenskaper och beteenden som brukar anses manliga, karaktärsdrag som kännetecknar en man
2005: De i utkanten älskande, Johanna Nilsson: Hon försöker vara honom till lags, men det blir som hon fruktade, hon får kväljningar och spyr på hans mandom. 2017 (7 aug): Alfahannen på fest (Ålandstidningen): Alfahannen slår sig för bröstet, stampar i marken, vrålar och visar sin mandom för övriga närvarande.


3. (i övergående betydelse) mannamod; karaktär av tapperhet
1821: Svenska akademiens handlingar ifrån år 1796 (Svenska Akademien): Intill sednaste efterverld skall ditt lof i tacksamma bröst upphöjas, din mandom prisas, din ära ljuda kring Svithiod.


4. (bildligt) penis; det manliga könsorganet
2010: Kvinnan på stranden, Margaret McPhee (översatt av Amanda Rescow): Hans mandom bultade mot hennes lår och sände ut små rysningar av njutning som desperat väntade på att få släppas loss. 2014 (10 sep): Tom of Finlands utopi förför (Hufvudstadsbladet): En dyrkan av manlighet i form av muskler, breda bringor och bulliga rövar, och det högsta av allt: den resta mandomen, som tillbes med stor kraft och entusiasm.


5. (ålderdomligt) i skepnad av en man (om gud eller annat väsen som skiftat hamn)


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.