Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 8 synonymer till akt medelst

Synonymer till medelst

Vad betyder medelst

Preposition

1. med hjälp av; genom att använda
Medelst samarbete nådde de ett gott resultat. Hela 93 procent av alla betalningar i Sverige sker på någon form av digital väg, alltså inte medelst kontanter. 1749 (30 jun): Carl von Linnés resa till Skåne 1749 (Carl von Linné): Vattnet leddes fjärran ifrån medelst kanaler och pumpstockar till fontänerna i trädgården, till ladugården, till köket och andra förnödenheter. Varianter: medelsLiknande Ord

förbi, förmedelst, genom, i kraft av , igenom, med, med hjälp av , med uppbjudande av , mha, om, per, spark, via, över

En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.