Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 18 synonymer till akt mot

Synonymer till mot

Vad betyder mot

Preposition

1. anger riktning, särskilt omvänd riktning i förhållande till subjektet
Bollen kom mot oss.


2. anger antagonistiskt förhållande
Vi känner ju de vanliga republikanska argumenten mot monarkin i Sverige såsom att sådan är odemokratisk, dyr, omodern eller dylikt. De som inte är med oss är mot oss.


3. anger ömsesidig handling
Ingrid Bergman spelade mot Humphrey Bogart i Casablanca.


4. anger ersättning eller byte
Varan kan lämnas tillbaka inom 10 dagar mot kvitto.


Substantiv

5. (västsverige) plats där saker möts

6. (västsverige) avfart, (planskild) vägkorsning

7. (Österbotten) kort breddad del av vägbana för att möjliggöra trafik i två färdriktningar, längs annars smal väg där två fordon normalt inte kan passera varandra; motsvaras i Sverige av mötesplats


Liknande Ord

En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.