Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 14 synonymer till akt oegentlig

Synonymer till oegentlig

Vad betyder oegentlig

Adjektiv

1. (om användning av ord eller uttryck) som inte stämmer överens med ordets eller uttryckets ursprungliga eller bokstavliga betydelse
1997: SvD 1997-03-14: Olympiad, tidrymd om fyra på varandra följande år mellan två olympiska spel, [är] numera en vanlig men oegentlig benämning på själva spelen.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.