Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 5 synonymer till akt origo

Synonymer till origo

Vad betyder origo

Substantiv

1. (matematik) nollpunkten i ett koordinatsystem
1866: Utkast till isoperimetriska problemers fullständiga solution, C. E. Lundström: Af hyperbelns equation ses, att han är hänförd till axlar, som äro parallela med hans asymptoter, och till ett origo, beläget på den ena branchen, hvilken, såsom liggande i det negativa gebitet, icke kan komma i fråga att användas.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.