Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 10 synonymer till akt otalig

Synonymer till otalig

Vad betyder otalig

Adjektiv

1. oräknelig

2. som förekommer i mycket stort antal
1875: Uppfinningarnas bok, Otto Wilhelm Ålund: Samma förfarande som våra bränvinsbrännare och bryggare använda ligger till grund för beredningen af de otaliga slag af rusdrycker, af hvilka det ena folket har ett, det andra ett annat.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.