Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 35 synonymer till akt röst

Synonymer till röst
Vad betyder röst

Substantiv

1. ljud frambringat ur människans talapparat; sådant karaktäristiskt ljud som kan knytas till en viss människa
Hörde du rösten? Vi hörde henne sjunga med en ljus röst. När det passade sig kunde hon tala med hög röst. Du måste öva upp din röst om du vill börja sjunga igen. Hon var förkyld och hade en hes röst. Man hörde på hans röst att han var entusiastisk. Hans röst var inte särskilt mörk. Alla sjöng de med full röst. Hon talade med en klar, men tillbakahållen, röst. Vanliga konstruktioner: någons röst Besläktade ord: överrösta, överröstande, överröstning Fraser: darra på rösten, höja rösten, höra röster, sprucken röst, sänka rösten, tala med viss röst, tappa rösten Jämför: läte, rop, röstläge, röstomfång, röstresurser, röststyrka, stämma, talorgan, ton


2. rättighet för en person eller part att delta i ett kollektivt ställningstagande genom att förorda något av de framlagda alternativen; en utnyttjad sådan rättighet
När jag fått mitt röstkort förstod jag att även jag hade en röst att förfoga över efter behag. Hur många röster fick Tove i styrelsevalet? Hon fick min röst. När vi räknat alla röster visade det sig att noll-alternativet hade vunnit. 4-procentspärren innebär att en röst på ett litet parti riskerar att bli en bortkastad röst. Enligt företagets bolagsordning hade varje A-aktie ett värde av tio röster på bolagsstämman, medan varje B-aktie berättigade till en röst. Antalet avgivna röster uppgick till 69.423. Ju mer skogsmark man äger, desto fler röster förfogar man över på jordägarstämman, men enligt bestämmelserna finns samtidigt en röstbegränsning innebärande att en markägare på en stämma inte får utnyttja fler röster än vad som motsvarar tio procent av det på stämman totala antalet närvarande röster. Vanliga konstruktioner: avge/(av)lämna sin röst, ge sin röst åt någon/något, räkna rösterna, röst för någon/något, röst mot någon/något Besläktade ord: rösta, röstande, röstare, röstning Fraser: blank röst, en man, en röst, ge sin röst åt någon/något, lägga ner sin röst, nedlagd röst Jämför: rösträtt, röstsedel, ställningstagande, stöd, valsedel, votum


3. en uttalad mening eller ståndpunkt
Det är viktigt för politiker att också lyssna till de röster som finns ute bland vanligt folk. I debatten kunde man uppfatta många röster för ett utträde ur EU. På mötet där kommunen presenterade sitt förslag gjorde han minsann sin röst hörd. Hon var en stark röst emot bygget av vindkraftverket. Att fler röster höjdes för att stoppa planerna. Fraser: folkets röst, någons inre röst, en ropandes röst i öknen, följa samvetets röst, göra sin röst hörd, husbondens röst, höja sin röst till försvar för (någon/något), lyssna till sin inre röst, samvetets röst, tala med en röst, upphäva sin röst, vägande röst Jämför: råd, tillkännagivande, uppmaning


4. person identifierad genom sin röst
Sigge Fürst och Beppe Wolgers var på sin tid kända röster i radion. Jag svarade i telefonen och hörde en jätteknepig röst som frågade efter min dotter.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.