Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 9 synonymer till akt sörpa

Synonymer till sörpa

Vad betyder sörpa

Substantiv

1. djurfoder utblandat med vatten (och gröpe, grovt malen säd)
1840: Ladugårds-arrendet, Carl Jonas Love Almqvist: När en rör ihop agnar och vatten, så bör en åtminstone strö tre nävar gott gröpe därpå, annars blir sörpan svag.


2. sörja av is i vattendrag
1943: Bildning av bottenis och sörpa i ett rinnande vattendrag i Teknisk Tidskrift, Gunnar Nybrant: På detta sätt kan bildningen av sörpa och bottenis få sin förklaring.


3. blanda sörpa som foder åt husdjur
1901: Svinaherden och greven med det goda ölsinnet, Erik Axel Karlfeldt: Jag repar löv vid alebäck, / jag samkar drav och hästars träck, / jag sörpar kli och agnar / att främja dessa bestars späck. 1888: I jämtebygd, Johan Lindström Saxon: Barken användes åt kreaturen, liksom lövträdsbark, men icke lövet. Detta sörpades åt kalvkor. 1908: Jordbrukslärans hufvudgrunder , Johan Arrhenius, Johan Fredrik Hallenborg: Bovetehalmen skäres och sörpas till boskapen.


4. (om ett vattendrag) bilda issörja


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.