Alla synonymer för: SITTA

Lexikon för svenska synonymer!


Synonymer till SITTA

 • bo
 • fästa
 • hänga
 • kläda
 • ligga
 • passa
 • residera
 • tjänstgöra
 • trona
 • vistas
 • sätta sig
 • posera
 • befinna sig
 • sitta fast
 • ha säte och stämma
 • sitta emellan
 • sitta kvar
 • uppehålla sig
 • ta plats
 • slå sig ned
 • vila sig
 • vara placerad
 • vara belägen
 • ha sin plats
 • vara lokaliserad till
 • inte lossna
 • vara uppsatt
 • vara medlem av
 • ha plats
 • klä
 • sluta sig efter kroppen
 • vara skuren
 • bli lidande
 • få skulden
 • råka illa ut
 • få bära ansvaret
 • få sota för
 • få obehag
 • komma på mellanhand
 • klä skott för
 • få på pälsen för
 • bli syndabock för
 • råka i klistret
 • gå om


Liknande Ord


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.


Föreslå nya synonymer