Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 51 synonymer till akt skifta

Synonymer till skifta

Vad betyder skifta

Verb

1. (transitivt) ändra från visst förhållande till annat, byta, ömsa, växla; ersätta med något annat, utbyta, omvandla
Fraser: skifta ord, skifta hugg


2. (intransitivt) förändra sig från ett tillstånd till ett annat, förändras, förvandlas

3. variera, omväxla, uppträda i växlande gestalt från fall till fall eller tidpunkt till tidpunkt

4. fördela i delar, grupper eller avdelningar; fördela något mellan olika personer; särskilt fördela en egendom mellan flera delägare, fördela död persons kvarlåtenskap mellan arvingar; uppdela ett rum, utrymme eller område


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.