Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 85 synonymer till akt stödja

Synonymer till stödja

Vad betyder stödja

Verb

1. med hjälp av stöd hålla något uppe, bära upp något genom att fungera som underlag, ge stöd åt något, förse något med stöd, fungera eller tjäna som stöd åt/för något
Plankan är till för att stödja takkonstruktionen.


2. (utvidgat) ge moraliskt, intellektuellt, ekonomiskt e.d. stöd; anse att det som någon arbetar med eller det något handlar om är bra, och önska framgång för detta; även verka för samma mål: hjälpa eller gagna eller främja, trösta någon
Partiet stöder det nya lagförslaget mot cirkusdjur. Du kan stödja vår förening genom att donera pengar. Du måste stödja henne under denna svåra tid.


3. (ofta reflexivt: stödja sig) få stöd genom att vila eller luta sig mot något som fungerar som stöd i syfte att hålla sig uppe
Hon satt och stödde huvudet mot handflatorna. Han fick stödja sig med en käpp för att kunna gå bra. Efter olyckan kunde han inte längre stödja sig på foten. Vanliga konstruktioner: stödja något mot/på/med något, stödja sig mot/på/med något


4. (utvidgat, ofta reflexivt: stödja sig) få stöd eller hjälp av något, grunda sig eller basera sig eller förlita sig på något
Rapporten stödde sig på en opinionsundersökning. Du får gärna utveckla hur påståendet stöds av artikeln. Vanliga konstruktioner: stödja något mot/på/med något, stödja sig mot/på/med något


Substantiv

5. ställning som är till stöd för något
Jämför: stöttaEn synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.