Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 30 synonymer till akt trivial

Synonymer till trivial

Vad betyder trivial

Adjektiv

1. självklar eller allmänt känd, och därför enkel och kanske ytlig
Att han dödades kan ha en trivial förklaring: en dispyt om pengar. I en trivial mening är humanistiska ämnen förstås nyttiga, de skänker glädje och mening åt sina utövare. Men är de av nytta för samhället i största allmänhet? Popmusik verkar anses som den trivialaste av populärkulturella former.


2. alldaglig, mycket vanligt förekommande, och därför mindre intressant eller kanske oviktig
Av en vanlig och trivial vardagsvara har han skapat ett vackert konstverk. Ingen har som han kunnat skildra vardagen på landet, de trivialaste händelser och ting så friskt att man läser honom med nöje.


3. (matematik, om matematiska bevis) självklar, som inses mycket lätt, och därför mindre intressant; exempelvis därför att det mer eller mindre direkt följer från antaganden eller välkända fakta
Att varje element i en surjektiv funktions värdemängd erhålles för minst ett element i definitionsmängden är trivialt; det intressanta är att varje element i målmängden erhålles.


4. (matematik, om matematiska objekt) enklaste, så enkel som möjligt under givna förutsättningar, och därför mindre intressant eller kanske oviktig; avser exempelvis variabler med nollvärdet, mängder med minst antal element (som är nödvändiga)
Jämför: degenererad Om ekvationen λ1x1 + λ2x2 + ... + λnxn = 0 endast har den triviala lösningen λ1 = λ2 = ... = λn = 0 så är mängden {x1, x2, ..., xn} linjärt oberoende.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.