Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Används ofta i barnvisor - Korsord Hjälp


Vad betyder ramsa

Substantiv

1. uppsättning ord som läses tillsammans i ett kort litterärt verk, inte sällan i syfte att underhålla (små) barn eller i syfte att underlätta memorering av en datamängd
Kan du någon ramsa som underlättar memorering av stjärnornas spektralklasser? Jag kan en kort ramsa som min far alltid läste för mig. Den lyder: ... Ett exempel på räkneramsa: Ole dole doff / Kinke lane koff / Koffe lane binke bane / Ole dole doff

Korsordshjälp & korsordslexikon