Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Arbetar med jordbruk - Korsord Hjälp


Vad betyder bonde

Substantiv

1. lantarbetare som äger egen bondgård
Bonden hade övertagit gården efter sin morfar, som i sin tur ärvt den av sin far.


2. (schack) en schackpjäs, vilken vardera spelaren har åtta stycken av i spelets början
Vitspelarens ställning hade en bättre bondestruktur, och han stod därför bättre inför schackpartiets så kallade slutspel. Svart kunde sent omsider promovera en av sina bönder till en dam, med vars hjälp han sedan vann partiet.


Substantiv

3. bonde
Nu vilia bønder aldin skogh sin i hælgþ lysa ok suin a han skipa. Nu vill bönder fridlysa sin ollonskog och släppa ut svin i den.

Korsordshjälp & korsordslexikon