Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Att göra något till mindre bitar - Korsord Hjälp


Vad betyder dela

Verb

1. (transitivt, reflexivt: dela sig) genom att bryta bindningar skapa flera föremål från ett enskilt föremål, så att samtliga dessa nya föremål kommer från det ursprungliga föremålet; även om abstrakt föremål som ger upphov till mindre bitar på liknande sätt
Kan du dela brödskivan i tre lika stora bitar? Vi kan väl dela på kostnaden? Vanliga konstruktioner: dela (på) ngt, dela ngt i ngt


2. (matematik) dividera
Femton delat med tre är lika med fem. Vanliga konstruktioner: dela ngt med ngt


3. (om flera subjekt) gemensamt använda samma föremål
Vi kan väl dela bilen mellan oss, så slipper vi köpa en helt ny bil? Vanliga konstruktioner: dela (på) ngt, dela ngt med ngn Fraser: (konkreta) dela bostad/lägenhet/rum, dela på kostnaderna, dela (på) vårdnaden om ngn, dela ngt jämnt/lika, dela lika på ngt


4. gemensamt med någon ha eller åtnjuta något (t.ex. egenskap, åsikt, glädje, sorg); tillsammans vara med om något eller ta del i något
Vi delar intresset för träning. Jag förstår deras situation och delar deras bekymmer för barnens framtid. Vanliga konstruktioner: dela ngt Fraser: (konkreta) dela ngns bekymmer/intresse/uppfattning

Korsordshjälp & korsordslexikon