Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Att insistera på något - Korsord Hjälp


Vad betyder kräva

Substantiv

1. hålighet i matstrupen hos fåglar samt vissa insekter, blötdjur och ringmaskar där föda kan lagras och mjukas upp innan den når magen eller ges som föda till avkomma
Fraser: stinn i krävan


Verb

2. ställa krav, fordra
Han krävde en förklaring. Förutom arbetslöshetsersättningen krävde mannen också ersättning för förlorad kreditvärdighet och förlorad bostadsrätt. Hon krävde 10 % i löneökning. Hon krävde honom på 50.000 kronor. Vanliga konstruktioner: kräva ngt (av ngn), kräva ngnngt Fraser: (partikelverb) kräva tillbaka


3. vara i behov, göra nödvändig
Jobbet kräver lång utbildning. Liljor kräver mycket vatten.


4. orsaka, medföra, kosta
Olyckan krävde 12 liv.

Korsordshjälp & korsordslexikon