Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Att röra sig obemärkt - Korsord Hjälp


Vad betyder smyg

Substantiv

1. smygande, det att handla i hemlighet eller smussel
Vanliga konstruktioner: i smyg


2. vinkel som inte är rät

3. litet och trångt utrymme eller mellanrum
1885: Bref från Leopold till j. Axelsáon Lindblom (Samlaren): Jag går understundom helt ensam och funderar här i smygarne, för at söka up ålderdoms-märken, ty sådane finnas här många.


4. (zoologi) term för vissa små fåglar

5. (entomologi) term för vissa insekter som döljer sig i växters frön

6. kortform för smygvinkel

Verb

7. böjningsform av smyga
Korsordshjälp & korsordslexikon