Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Det man vill uppnå - Korsord Hjälp


Vad betyder syfte

Substantiv

1. det som gör att en person vill utföra en handling, ofta det som övaren som hoppas att handlingen ska resultera svaret; svaret på frågan varför personen väljer att utföra handlingen
Vad är syftet med att riva upp gräsmattan?


2. det som ett föremål är avsett att användas för; den nytta ett föremål är tänkt att göra
Vilket syfte har extrabatteriet?

Korsordshjälp & korsordslexikon