Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

En del av en eld - Korsord Hjälp


Vad betyder låga

Adjektiv

1. böjningsform av låg

2. ett någorlunda sammanhängande område (av gas) som utsänder det skarpa ljusskenet som uppstår vid eld
Lågorna syntes genom fönstret. Fraser: stå i lågor, stå i ljusan låga - brinna häftigt


3. låga på ett ljus

4. (bildligt) eldighet eller livlighet i känslor, brinnande iver, glödande känsla, entusiasm, passion
Fraser: vara eld och lågor - vara hänförd, vara entusiastisk


5. dött, liggande träd
Jämför: torraka


Verb

6. brinna med en öppen låga

7. vara starkt engagerad i; ha starka känslor för
Ströftåg och irrfärder hos min vän Yankee Doodle (samt annorstädes) Emil A. G. Kleen, 1902: Det befanns att Pelle, hur mycket han än lågade för allmän rösträtt, alls icke lågade för sina utskylder.

Korsordshjälp & korsordslexikon