Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

En handling i sport - Korsord Hjälp


Vad betyder tackla

Verb

1. (transitivt, sjöfart) utrusta med tackling
Besläktade ord: tacklage, tackel Fraser: tackla av, (konkreta) tackla ett fartyg


2. (transitivt) ta itu med (och lösa) ett problem
Fraser: (konkreta) tackla ett problem


3. (transitivt, sport) trycka sig mot en annan spelare, angripa (motspelare) med kroppen
Besläktade ord: tacklas (intransitiv), tackling Jämför: angripa, ansätta, tränga


4. (fiske) göra i ordning spön eller det man fiskar med d.v.s. knyta fast drag och annat nödvändigt
Korsordshjälp & korsordslexikon