Korsordslexikon för korsordslösare !Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

En period av arbete eller tjänst, särskilt på natten - Korsord Hjälp


Vad betyder jour

Substantiv

1. tjänstgöringsskift under dag eller del av dygn som ligger utanför allmän tjänstetid, t.ex. i sjukhus
Vanliga konstruktioner: ha jour, jobba jour


2. tjänstgöringsskift då man inte är på sin arbetsplats, men ska vara beredd att ingripa i en nödsituation om sådan uppstår, t.ex i brandkårKorsordshjälp & korsordslexikon