Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

En period mellan två händelser - Korsord Hjälp


Vad betyder tid

Substantiv

1. det som förhindrar allt från att inträffa samtidigt; det som åtskiljer händelser

2. (fysik) den fjärde klassiska dimensionen i universum vid sidan av rummets dimensioner; förloppet av det förflutna, nuet och det kommande

3. avgränsad tidsrymd; t.ex. era, eon
Tio sekunder blankt är en bra tid på hundra meter. Fred för vår tid. (Neville Chamberlain, 1938)


4. bestämd tidpunkt då något ska ske
Nu är det tid att sova. Det är tid för tandborstning snart. Han beställer en tid hos tandläkaren. Vanliga konstruktioner: tid för något, tid att göra något, fastställd tid, på utsatt tid, beställa/få tid (hos någon), hålla/passa tiden, komma i tid, vara i tid till något Fraser: från tid till annan, i rättan tid, i sinom tid, i tid och otid, tid efter annan Se även: dags


5. (i uttryck) lite tid (för att uttrycka att det är bråttom)
Fraser: hög tid, ingen tid att förlora, kort om tid, ont om tid, på tiden


6. (i uttryck) mycket tid (för att uttrycka att det inte är bråttom)
Fraser: gott om tid, ha tid och ork, ha tiden för sig, i god tid, se tiden an, slå ihjäl tiden, tids nog


Adjektiv

7. (ålderdomligt) som inträffar vid denna tid
Om morgonen efter, sände Signi til sina bröder, at weta hwad titt wore. (Wolsunga Saga, Eric Julius Biörner, 1737) Besläktade ord: tida, tidende

Korsordshjälp & korsordslexikon