Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

En stor mängd träd - Korsord Hjälp


Vad betyder skog

Substantiv

1. (större) område bevuxet med träd med förmåga att bilda ett till stor del slutet krontak, även själva marken med dess övriga vegetation inkluderas i begreppet
Förr påverkades skogarna mer än idag av bränder och översvämningar och av visenter, uroxar och andra betesdjur. Besläktade ord: avskogning, skoga, skogig, skoglig, skogs (i uttrycket ’till skogs’) Jämför: djungel, dunge, forst-, hult, lund, park, plantering, skogsdunge, skogsmark, skogsområde, skogstrakt, skogsdunge, snår, tajga, träddunge, urskog, utmark, ved Fraser: barka åt skogen, dra till skogs, dra åt skogen, fara åt skogen, gå i skogen, gå åt skogen (Det gick åt skogen!) , guld och gröna skogar, inte se skogen för alla träd, åt skogen


2. (matematik) en sorts graf bestående av flera träd
Korsordshjälp & korsordslexikon