Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

En typ av fossil bränsle - Korsord Hjälp


Vad betyder kol

Substantiv

1. grundämnet med atomnummer 6 och kemisk beteckning C

2. ettdera av flera brännbara fasta material som till största delen består av grundämnet kol, antingen fossilt (stenkol, brunkol) eller framställt ur trä (träkol, grillkol)
Fraser: lägga på ett kol


3. stycke kol (2), vanligen stenkol eller brunkol
Lägg i två kol i spisen


4. kolatom
Fråga Forskare om kemi, Linköpings universitet Vårt vanliga bordssocker , sackaros , är ett kolhydrat med formeln C12H22O11 och består av två ringar med fem kol och ett syre i vardera ringen Se även: karbon, karbonat, organisk kemi

Korsordshjälp & korsordslexikon