Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Ett träd med långa, smala barr - Korsord Hjälp


Vad betyder tall

Substantiv

1. (träd) ett barrträd med (vanligen) hög, rak, kvistfri stam och långa barr, av arten Pinus sylvestris inom tallsläktet (Pinus) och familjen tallväxter (Pinaceae)
Tallen är näst granen det vanligaste trädet i den svenska skogen. Tallen kan bli mycket gammal. En tall i Norra Österbotten i Finland var 1029 år när den föll 1879. 2004: "Den stora gåtan" (Albert Bonniers Förlag), Tomas Tranströmer: Ruggiga tallar / på samma tragiska myr. / Alltid och alltid. Se även: furu, fur Kohyponymer: bergtall, cembratall, contortatall, svarttall, weymouthtall

Korsordshjälp & korsordslexikon