Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

flanera - Korsord Hjälp


Vad betyder

Verb

1. (transport, särskilt om människor och djur) röra sig framåt genom att växelvis sätta ena foten framför den andra på ett fast underlag
Att i parken är trevligt om sommaren. När jag var liten förbjöd mamma mig att på bordet. 1879: Röda rummet, August Strindberg: ...strålar mot öster; de gingo genom rökarne från Bergsund... 1991: Cattis, Lottis och Lidokorken (Almqvist & Wiksell), Runo Lindskog: –Och så går ni baklänges genom salen! 2009 (4 mar): Inte helt tomt på läktarna (Dagens Nyheter): [...] grabbarna går ut och köper godis i kiosken på kvällarna. Troponymer: halta, lunka, släntra, spatsera, stampa, stega, strutta, stulta, trippa, tulta, vanka, marschera Besläktade ord: gång, fotgängare Fraser: gå någon till mötes


2. (transport, allmännare) förflytta sig (framåt eller bort från något); (speciellt) avlägsna sig
Jämför: dra, sticka, åka Härnäst skall vi till Amsterdam. Från Amsterdam gick båten till Göteborg. Fraser: (idiom) gå i graven, gå i land, gå ur tiden


3. (överfört, om andra handlingar) i sitt handlande följa något eller rätta sig efter något
Vanliga konstruktioner: efter ngt Ska vi efter tidtabellen eller efter vad Kajsa säger? Fraser: gå någon till mötes


4. löpa, rinna; ha en utsträckning mellan två givna punkter i rum eller tid
Järnvägen går mellan Stockholm och Göteborg. Ett år har gått sedan vi sågs.


5. leda till, ha som andra ändpunkt
Stigen går härifrån ned till floden.


6. befinna sig i visst tillstånd eller viss situation
Ingen borde behöva hungrig. 2009: Vart tog våren vägen?: Här har man gått och trott att våren är på gång... Fraser: (konkreta) på gymnastik/universitet, i skolan, på tabletter, och tro/tänka Fraser: (idiom) gå i barndom, gå i dur, gå i moll, gå på gatan, gå på halvfart, gå på tomgång


7. (särskilt om maskiner o.d.) vara i tillstånd av fortlöpande funktion; vara igång
Den här klockan går helt rätt.


8. förlöpa, försiggå; lyckas, vara möjlig
Det går inte att öppna dörren. Hon förordade ekonomiska styrmedel, som successivt höjs i den takt omställningen går att genomföra. Fraser: (konkreta) bra/fint/dåligt/fel, det går inte - (det är omöjligt) Fraser: (idiom) gå som på räls, gå som smort, gå som tåget


9. (vardagligt) vara tillåten
Mamma, går det att jag kommer hem senare idag?


10. i fråga eller påståenden om vad som hände eller liknande
Hur gick det?


11. (om mekaniska föremål, elektrisk ström eller dylikt) gå sönder, sluta fungera
Lampan har gått. Strömmen gick. Det har gått en propp. Vattnet går nog snart. (Syftar på att det snart slutar komma vatten ur en kran eller dylikt)


12. (om en sjukdom) spridas i en grupp
Nu tvättar du händerna ordentligt före maten, för jag har hört att vinterkräksjukan går just nu.


13. (om ett värde) ändra sig
Nu har priserna gått upp igen!


14. (med "till") spenderas på
Säg nu inte att alla pengarna gick till lyxgrejer, och inget till hyran?


15. säljas, hyras ut
Den där lägenheten vi tittade på gick sedan för en hel miljon.


16. (med "till") ges, bli tilldelad
Hela arvet gick till systerbarnen.


17. (kortspel, om ett kort) bli spelat
Där gick även det ässet, så nu är min kung hög och jag kan vara säker på att kunna ta nästa stick.


18. (sexualitet) få utlösning eller orgasm
Det gick i brallan för honom.


19. (med prepositionen på: gå på) besöka en sammankomst eller händelse av något slag
gå på kalas gå på bio


20. (med prepositionen på: gå på) vara elev på, eller medlem i
Min kusin fick gå på dagis ett år till, eftersom hon hade många yngre vänner än jämnåriga. Användning: Används aldrig tilsammans med ordet skola, då ersätts av i.


21. (med prepositionen på: gå på) drivas av; ha som bränsle eller energikälla
Bilen går på disel.


22. (med prepositionen på: gå på, överfört) vara kraftigt påverkad av en drog eller medicin, ofta då individen inte skulle fungera erforderligt utan denna
Han går på heroin.


23. (med prepositionen på: gå på) ha tillräckligt med information för att fortsätta arbeta
Vi har inget mer att gå på.

Korsordshjälp & korsordslexikon