Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Från en främmande plats - Korsord Hjälp


Vad betyder exotisk

Adjektiv

1. som har att göra med fjärran, tropiska länder, ofta med positiv underton

2. som är främmande, annorlunda /och mystisk/
Under romantiken betonades det exotiska.

Korsordshjälp & korsordslexikon