Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Gå på en tur eller expedition - Korsord Hjälp


Vad betyder resa

Substantiv

1. tillfälle när en eller flera personer (kanske till fots men vanligtvis medelst en följd av höghastighetsfordon) förflyttar sig från en plats till en annan (med ett så stort avstånd mellan platserna att det tar förhållandevis lång tid)
Resan dit tog tolv timmar. Det är en resa med tåg på omkring 45 minuter. Hur gick resan? (Vilken flygplansmodell åkte ni?)


2. semester på annan ort
Hur var er resa till New York? (Gick ni på någon musikal på Broadway?)


Verb

3. (kanske till fots men vanligtvis medelst en följd av höghastighetsfordon) förflytta sig från en plats till en annan (med ett så stort avstånd mellan platserna att det tar förhållandevis lång tid)
Jag kommer resa till Paris i november. Har du rest till Sverige än, som du planerade? Nej, jag ska resa dit om två månader.


4. (speciellt) åka på semester på annan ort, antingen en gång eller upprepade gånger
Jag vill ut och resa! Hon vill väldigt gärna resa när hon pensionerat sig.


5. (transitivt, även reflexivt: resa sig) höja upp (från ett liggande) till (mer) upprätt läge
Idag var det dags att resa flaggstången. Hon reste sig från fåtöljen och gick nerför trappan. Besläktade ord: rese


6. (utvidgat) uppföra, bygga upp (staty, byggnad, altare); slå upp (tält)
Romarna reste ett tempel åt Adonis på den plats där Födelsekyrkan nu ligger.


7. (bildligt, reflexivt: resa sig) lifta eller höja sig till en dominerande ställning
Det gotiska slottet reser sig över den pittoreska staden. Ett stort rökmoln reser sig över staden.


8. (bildligt, även reflexivt: resa sig) lägga hinder eller svårigheter i vägen
Socialdemokratiska politiker har under decennier rest hinder och höjt skatter för de människor som dristat sig att vilja starta och driva företag. Hinder efter hinder reser sig framför mig.


9. framföra krav, anspråk e.d.
Försvaret har rest invändningar mot åklagarens bevisning.


10. (reflexivt: resa sig) komma på fötter igen
Med hjälp av mikrolån har många människor i djup fattigdom kunnat resa sig ur misär och hopplöshet.


11. (reflexivt: resa sig) göra uppror
Den 10 mars 1959 var den dag då tibetanerna reste sig mot det kinesiska förtrycket.

Korsordshjälp & korsordslexikon