Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

ibland ibland - Korsord Hjälp


Vad betyder än

Adverb

1. fortfarande
Är du kvar än?


2. ändå, ännu
Ökningen av köpare har höjt priserna till än högre nivåer.


3. (än ... än ...) vid ett tillfälle, ibland
GPS:en visade än åt ena hållet, än åt andra.


Konjunktion

4. anger vid jämförelser hur något förhåller sig
Han är större än du tror.


5. och
"God dag!" sade smeden, "vart ska du hän?" "Till himmelriket om jag kan komma in där", svarade skräddaren. "Än du då?" Än sen då?


Preposition

6. preposition i jämförandefras
Han är större än mig. Användning: Då än i ovanstående mening tolkas som preposition skall det efterföljande pronomenet stå i objektsform, alltså som mig. Än används som preposition i konstruktionen Hon är mer erfaren än sina arbetskamrater, eftersom konstruktioner med sin bara används i objektsställning i svenska. Observera att ovanstående mening även skulle kunna skrivas som Han är större än jag. Det tolkas då som att predikatsverbet (är) utelämnats. Än fungerar då som konjunktion.[1] Homofoner: en, N, n

Korsordshjälp & korsordslexikon