Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Kopiera något - Korsord Hjälp


Vad betyder spegla

Verb

1. reflektera ljus /från/ (så att en tydbar bild erhålles), ofta i passivum
Ytan speglar nästan hela rummet. Bilen speglas i skyltfönstret.


2. (reflexivt: spegla sig) betrakta sitt utseende i en spegel
Hon stod och speglade sig hela dagen.


3. säga något (relevant) om något (en helhet); berätta någots karaktär; återge något
Tidningen har alltid speglat samhället.

Korsordshjälp & korsordslexikon