Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Kort tidsperiod - Korsord Hjälp


Vad betyder sekund

Substantiv

1. (fysik) SI-enheten för tid, betecknas s; en sekund definieras som varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen cesium-133

2. (geometri) gradenhet motsvarande 1/60 bågminut

3. obestämd kort tidsperiod
Kan du vänta en sekund? Jag ska bara göra färdigt här...


4. (musik) intervall som sträcker sig antingen ett halvtonsteg eller ett heltonsteg
Hyponymer: liten sekund, stor sekund


5. (musik) ton som ligger antingen ett halvtonsteg eller ett heltonsteg från grundtonen
Hyponymer: liten sekund, stor sekund

Korsordshjälp & korsordslexikon